Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 909

data

1611 gener 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Pous, prevere de Serrahima i Joan Vila, mercader de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Pous, prevere beneficiat, administrador del benefici de Santa Maria de Fussimanya, de l'esglesia i capella de Sant Marti de Serrahima, estableix en emfiteusi a Joan Vila, mercader de Moia el mas Armadans Dessa,

notari

Andreu Sala, notari de Manresa

testimonis

Mossen Nicolau Barrera, rector de Sant Joan d'Avinyo. Josep Salat de Manresa

poblacio

mides

Serrahima (Sallent) 45 x 29,5 cm

observacions

El mas es propietat del benefici
Tornar al llistat

administracio