Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 079

data

1328 octubre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat de Santaman? de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bonanat de Santaman? de la vila de Moia funda dos aniversaris a l'esglesia de Moia. Ofereix a tal fi la quantitat de 10 sous i 6 diners.

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Bernat Roca, clergue. Berenguer Prat. Guillem Montvert. Jaume Tullo. Arnau Manyosa.

poblacio

mides

Moia 40 x 32 cm

observacions

Existeix una copia del document. es el pergami num. 82.
Tornar al llistat

administracio