Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 082

data

1328 octubre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat de Santaman? de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bonanat de Santaman? de la vila de Moia funda dos aniversaris a l'esglesia de Moia. Ofereix a tal fi la quantitat de 10 sous i 6 diners.

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Bernat Roca, clergue. Berenguer Prat. Guillem Montvert. Jaume Tullo. Arnau Manyosa.

poblacio

mides

Moia 40 x 32 cm

observacions

Existeix una copia del document. es el pergami num. 79.
Tornar al llistat

administracio