Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 083

data

1328 mar? 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Argilagats de Moia

tipologia

Donacio de bens

regest

Ramon Arguilagars i els seus, de la parroquia de Moia, fan donacio dels masos Arguilagars i Casals de Moia a la seva filla Elisenda amb motiu del seu casament.

notari

Guillem de Riupiros, rector de Moia

testimonis

Guillem Coma. Nicolau Riera. Pere Niort. Bernat Puig

poblacio

mides

Moia 30 x 23 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio