Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 085

data

1329 novembre 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Soler de Marfa i Berenguer Soler, germa seu.

tipologia

Donacio de legitima

regest

Pere Soler i els seus, de la parroquia de Sant Pere de Marfa fan donacio irrevocable a Berenguer Soler, germa seu, de tot el que li pertany del mas Soler, de les seves pertinences i drets.

notari

Guillem d'Espelunca, rector de Marfa

testimonis

Guillem Riera d'Artes. Pere Ponsa. Jaume ?arola de Calders

poblacio

mides

Marfa 27 x 15 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio