Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 088

data

1331 febrer 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Boquer de Pineda de Llagostera i el seu nebot Pere

tipologia

Donacio de bens

regest

Guillem Boquer de Pineda de la parroquia de Llagostera, i la seva esposa Brenessenda, concedeixen a Pere, fill d'Esteve de Pineda, nebot seu, el mas Boquer, que es sota domini del monestir de Sant Feliu

notari

Joan Vidal, prevere i notari

testimonis

Pere Joan Pi. Raimon Cisteller de Llagostera. Guillem de Caldas.

poblacio

mides

Llagostera 36 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio