Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 911

data

1610 juliol 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Antich Ribot, metge de Girona

tipologia

apoca

regest

diverses personalitats i jurats de la vila de Girona, reconeixen que Pere Antic Ribot, metge de Girona, ha dipositat 70 lliures a la taula de diposits de Girona. Aquestes 70 lliures son el preu de la compra d'una casa ub

notari

Pere Ribes, notari de Giorna

testimonis

Rafel Albert, notari. Rafel Mascaros de Girona

poblacio

mides

Girona 18,5 x 37 cm

observacions

La casa havia estat hipotecada com a censal mort pel valor de 100 lliures per Josep Novell Strus, pare del venedor a la taula de canvi de diposits de Girona.
Tornar al llistat

administracio