Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 155

data

1351 novembre 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Colell i Bernat Riera de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Jaume Colell i la seva esposa Maria de Moia, venen a Bernat Riera unes cases ubicades al carrer de la Font de Moia que son propietat de Joan Vilarasa que rep com a cens anual 3 sous. Tambe l'esglesia de Moia rep un cens

notari

Bernat Roca

testimonis

Pere Garriga. Pere Marfa. Berenguer Vilanova.

poblacio

mides

Moia 34 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio