Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 913

data

1612 gener 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Ferrer, fuster de Barcelona i Mateu Camps, pariaire de Girona

tipologia

Venda de cases

regest

Pere Ferrer, fuster de Barcelona i Aimerich Pages, torner de Barcelona, venen a Mateu Capms, paraire de Girona, una casa ubicada al carrer anomenat Mercadal de Girona, pel preu de 135 lliures. La casa fou antigament de M

notari

Honorat Duran, notari de Girona

testimonis

Jaume Pages, teixidor de llana. Francesc Ribot, cardaire de Girona

poblacio

mides

Girona 56 x 51 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio