Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 100

data

1335 mar? 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem de Comaduch i Vicen? Codina de Sant Quirze de Safaja

tipologia

Establiment d'un mas

regest

Guillem de Comaduch i els seus estableixen a Vicen? Codina un mas que posseeixen a la parroquia de Sant Quirze de Safaja i que es troba sota domini del monestir de Santa Maria de l'Estany. Rebran a canvi 2 sous i 8 diner

notari

Joan Pestans, notari de Sant Feliuet de Terrassola

testimonis

Jaume Soler. Jaume Espalver. Bernat Solet. Bernat Gerra.

poblacio

mides

Sant Quirze de Safaja 33,5 x 22 cm

observacions

No s'ha pogut identificar el nom del mas.
Tornar al llistat

administracio