Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 915

data

1613 novembre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Pere Briullet, teixidor de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Joan Pere Brilluet, teixidor de llana de Moia, fill de Joan Brilluet, funda dos anniversaris i 6 misses a l'esglesia de Santa Maria de Moia. A tal fi fa donacio d'un censal mort de 70 lliures a rao de 70 sous anuals de p

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

Joan Buffar, clergue de Padra de Conflent. Jeroni Balaguer, clergue de Cardona

poblacio

mides

Moia 53 x 67,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio