Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 916

data

1613 juny 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Elies, paraire de panys de llana de Moia i Joan Terme, apotecari de Moia

tipologia

Venda del dret de redempcio

regest

Francesc Elies, paraire de panys de llana de Moia i els seus, venen a Joan Terme, apotecari de Moia, el dret a redimir als adminsitradors de l'hospital dels pobres de Moia els 30 sous de cens anuals que es paguen sobre e

notari

NULL

testimonis

Jaume Cabaner, teixidor de llana. Jaume Brotons, moliner de farina de Moia

poblacio

mides

Moia 50 x 82 cm

observacions

S'adjunta apoca. El document apareix tota la relacio de compres, vendes i censals establerts sobre el mas Gonima.
Tornar al llistat

administracio