Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 120

data

1342 desembre 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Gramoya de Moia i Ramon Fonolet de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Ramon Gramoya de Moia ven a Ramon de Fonollet de Moia una casa. El preu de la venda es de 110 sous.

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Guillem Puig. Berenguer Arnau

poblacio

mides

Moia 28,5 x 24 cm

observacions

No s'especifica el carrer on es ubicada la casa, nomes es donen les afrontacions amb les cases del costat.
Tornar al llistat

administracio