Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 131

data

1345 febrer 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Casals, sabater de Ma?anet.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Jaume Casals, sabater, resident a Ma?anet, fa donacio a la seva filla Dol?a, resident a Elna, un dot de 40 sous.

notari

Pere Vesa, notari de Ma?anet

testimonis

Jaume Percusar. Berenguer Beltran

poblacio

mides

Ma?anet de la Selva 28,5 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio