Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 169

data

1362 mar? 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Manyosa i Berenguer Puigsucull de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Arnau Manyosa i la seva esposa Sibil?la de Moia, estableixen en emfiteusi a Berenguer Puigsucull de Moia un tros de terra ubicat al lloc anomenat Les Quadres de Sant Pere de Ferrerons. Pagaran a canvi un cens anual de 12

notari

Jaume Castellet, notari de Moia

testimonis

Berenguer Sola. Bernat Riera

poblacio

mides

Moia 38 x 24,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio