Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 919

data

1614 juliol 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Eulalia Lluners, vidua de Bartomeu Lluners d'Angles

tipologia

Donacio de dot esposalici

regest

Eulalia Lluners, vidua de Bartomeu Lluners, com a usufructuaria dels bens familiars, i de la propietat del mas Lluners d'Angles, i com a tutora dels seus fills, fa donacio de 60 lliures a la seva filla Joana, en concepte

notari

Genis Bernes, notari Bruniola

testimonis

angela Lluners. Joan Horta. Lloren? Dalmau. Joan Blanc de Brunyola

poblacio

mides

Angles 34 x 58

observacions

El document s'acompanya amb la renuncia per part de Joana Lluners dels seus drets sobre el mas Lluners. Nomes en aquest cas s'afirma que el mas Lluners pertany al terme de Brunyola.
Tornar al llistat

administracio