Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 177

data

1367 mar? 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Blanc i Nicolau Boig de Llagostera

tipologia

Permuta de terres

regest

Berenguer Blanc vei de Pineda del terme del castell de Llagostera permuta a Nicolau Boig i a la seva esposa Brumessenda del mateix lloc, una feixa de terra

notari

NULL

testimonis

Guillem Oliver. Guillem Esteve de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 30 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio