Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 182

data

1370 novembre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Bussanya de Moia

tipologia

Presa de possessio

regest

Presa de possessio de Jaume Bussanya d'una casa ubicada a Moia, al lloc anomenat Alberg d'en Senefolns, i que afronta amb el carrer anomenat call de na Prat.

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Joan Pla de Marti. Tomas Roca. Bernat Montvert

poblacio

mides

Moia 33 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio