Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C44

data

1313 octubre 11

dataTrasllat

actuants

Berenguer mir de Manresa i Pere Orts i Bernat Soler de Marfa

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Berenguer Mir, ciutada de Manresa a Pere Orts i Bernat Soler de la parroquia de Sant Pere de Marfa, conforme li han pagat tot allo que li devien, i que havia estat previament acordat a les cartes i capbreu

notari

Bonanat Grau, notari de Manresa

testimonis

Guillem Fervos, prevere. Francesc Olius.

poblacio

mides

Marfa 22 x 10,5 cm

observacions

Tornar al llistat

administracio