Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 195

data

1373 setembre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Moreto i Pere Soler de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Guillem Moreto, originari del mas la Moretona, pero resident a Moia, entrega 10 sous anuals de cens que cobra per l?establiment d?una terra a Pere Soler i la seva esposa Elisenda a l?esglesia de Moia a fi de complir amb

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Bernat Morato. Ramon Soler i Bernat Soler

poblacio

mides

Moia 21,5 x 17 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio