Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 200

data

1375 maig 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Basto i Bonanant Bosch de Moia

tipologia

Presa de possessio

regest

Pressa de possessio dels 15 sous de censal venuts per Bernat Basto, sabater de Moia i la seva esposa Elisenda a Bonanat Bosch de Moia

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Francesc Morgades, Bernat Rubio de Moia

poblacio

mides

Moia 26,5 x 16 cm

observacions

Venda efectuada al document num. 199 i 204
Tornar al llistat

administracio