Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 205

data

1375 abril 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Avala i Tomas Ribes de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Bartomeu Avala, artesa que vivia a Moia i ara viu a Manresa, ven a Tomas Ribes de Moia una casa amb hort que posseeix al Coll de Padro de dita Vila i que te sota domini eminent de l?esglesia de Moia. Tambe ven una pe?a d

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Berenguer Vilarubia i Nicolau Girona de Moia

poblacio

mides

Moia 43 x 26,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio