Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 214

data

1377 novembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Bernat de Casagemes i Francesc Jurdi de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Entrega d?una quartera de blat de cens per Bernat de Casagemes i Bartomeu Salavert, executors del testament de Bartomeu Cubar de Moia a Francesc Jurdi i els seus. Aquesta quartera de blat esta destinada a finan?ar un ani

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Ramon Carner i Jaume Pratsuperior de Moia

poblacio

mides

Moia 28 x 27,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio