Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 220

data

1382 octubre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Tresserra de Sant Quirze de Muntanyola i Tomas Ribes de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Joan Tresserra, propietari del mas Tresserra de la parroquia de Sant Quirze de Muntanyola, ven a Tomas Ribes de Moia un cens de 3 sous que rep per unes cases ubicades al carrer superior de Moia establertes a Bernat Montv

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Ramon Carner. Joan Manyosa. Berenguer sa Riera de Moia

poblacio

mides

Moia 44,5 x 32,5 cm

observacions

L'apoca de la venda es el document num. 223 i la presa de possessio el document num. 224
Tornar al llistat

administracio