Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 224

data

1382 octubre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Tresserra de Sant Quirze de Muntanyola i Tomas Ribes de Moia

tipologia

Presa de possessio

regest

Pressa de possessio dels 3 sous de cens venuts per Joan Tresserres a Tomas Ribes de Moia.

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Ramon Carner. Joan Manyosa. Berenguer Riera de Moia

poblacio

mides

Moia 25 x 17,5 cm

observacions

La venda del cens es el do. Num. 220 i l'apoca el 224,
Tornar al llistat

administracio