Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 242

data

1391 febrer 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, filla de Bernat San? de Moia i Francesc Clusanes de Moia

tipologia

Anul?lacio d'establiment

regest

Margarida, filla i hereva del difunt Bernat San? de Moia, esposa d'Arnau Guillem Oller de Moia, atenent que el seu pare tenia establerta una pe?a de terra al lloc anomenat les Feixes Subiranes de les Triles per un cens d

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Pujalt, paraire de Moia i Tomas Coix de Moia

poblacio

mides

Moia 46 x 30 cm

observacions

Aquesta pe?a de terra es propietat directa del monestir de Sant Benet de Bages.
Tornar al llistat

administracio