Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 246

data

1391 desembre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Brull, senyor del castell del Brull i Bartomeua, filla de Pere Montgros, serva.

tipologia

Redempcio de servitud

regest

Pere Batlle, batlle del castell del Brull. En nom seu i del seu senyor Ramon Brull, castella del castell del Brull, absol de la servitud a Bartomeua, filla de Pere Montgros, i als seus descendents, pel preu de 50 sous.

notari

Bernat Condamina, rector de Santa Maria de Seva.

testimonis

Pere Torra. Pere Cendra de Seva. Pere Basco del Brull.

poblacio

mides

El Brull 33,5 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio