Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 248

data

1393 mar? 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem i Sibil?la Soler de Marfa i Bartomeu Colell de Balanya.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Guillem Soler i la seva esposa Sibil?la, amb motiu del casament de la seva filla Maria amb Bartomeu Colell de Balanya, fan donacio de 30 lliures en concepte de dot esponsalici.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Gerard Sonet, rector de Marfa. Bernat Guillem de Condamina de Moia

poblacio

mides

Marfa 28,5 x 18 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio