Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 226

data

1383 octubre 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, filla de Bernat San? de Moia i Bernat Company d'Olo

tipologia

Redempcio de cens

regest

Margarida, filla i hereva de Bernat San?, del carrer superior de Moia, esposa de Joan Manyosa de Moia, retorna a Bernat Campmany, resident al mas Illa de la parroquia de Sant Vicen? de Vilarasa del terme del castell d?Ol

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Felip Ventaiol, teixidor de panys de llana. Bartomeu Davala, artesa de Moia

poblacio

mides

Moia 44,5 x 33 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio