Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 233

data

1384 desembre 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Crespiera de Ferrerons

tipologia

Creacio d'un cens

regest

Pere Crespiera de la parroquia de Sant Pere de Ferrerons, executor del testament de Maria, esposa del difunt Arnau Pon? de Moia, crea un cens anual de 8 sous sobre les terres del mas Crespiera a fi de finan?ar un anivers

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Bernat Riera. Tomas Rubio. Bonanat Santman? de Moia

poblacio

mides

Moia 32 x 21,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio