Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 296

data

1405 novembre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Cabrera, senyor d'Angles i Antonia, filla de Pere Cuc d'Angles

tipologia

Redempcio de servitud

regest

Pere Barber, procurador del Bernat Cabrera, senyor d'Angles, redimeix de la servitud a Antonia, filla de Pere Cuc d'Angles mitjan?ant el pagament de 2 sous i 8 diners

notari

Bernat Bruns, clergue d'Angles

testimonis

Jaume Simo, jutge ordinari. Joan Serra d'Angles

poblacio

mides

Angles 25,5 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio