Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 299

data

1405 abril 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Passarell de Santpedor

tipologia

Donacio de rendes

regest

Pere Passarell de Santpedor, fill del difunt Pere Passarell de Moia, assigna 4 sous anuals de pensio a l'esglesia de Moia a fi de complir amb l'aniversari fundat per Berenguer Colell i els seus.

notari

Ramon Arguilagars

testimonis

Bernat Rovira sobirana d'Olo. Joan Font, sastre, originari de Sant Joan de les Abadesses i Joan Casas, sastre, de Sant Pere de Ferrerons.

poblacio

mides

Moia 38,5 x 38 cm

observacions

Els 4 sous de cens els cobra anualment d'un establiment d'una pe?a de terra anomenada Les Astrades de Moia.
Tornar al llistat

administracio