Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 264

data

1397 juliol 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Planella

tipologia

Llicencia Reial

regest

Berenguer Prat Inferior, batlle del castell de Castellnou de la Plana, sotsvegueria de Moia, procurador de Ramon Planella i de la seva mare Violant En nom d'aquests, presenta a Jaume de Casaldaliga, batlle de Moia i del

notari

NULL

testimonis

Ramon Empastre. Jaume Soler, rector de Rodors

poblacio

mides

Moia 60 x 65 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio