Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 325

data

1414 juny 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Vilardell de Vic

tipologia

Administracio de violari

regest

Administracio d'un violari de 15 morabatins establert sobre unes cases ubicades al costat del palau del rei de Vic propietat de Joan Vilardell

notari

Arnau Millar, notari de Barcelona

testimonis

Guillem Parera

poblacio

mides

Vic 62 x 55 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio