Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C45

data

1574 novembre 16

dataTrasllat

actuants

Rafaela Picalquera de Manresa i Jeroni Planella, prevere beneficiat de Manresa

tipologia

Venda de violari

regest

Rafaela Picalquera, vidua de Gaspar Picalquer, baster de Manresa, i els seus, venen a Jeroni Planella, prevere resident a l'eslgeisa de Manresa, i beneficiat de Barcelona, un violari per valor de 55 liiures i 10 sous, a

notari

Pere Torras, notari de Manresa

testimonis

Rafel Gerdona, notari. Melcior Torras, paraire de Manresa

poblacio

mides

Manresa 34 x 74 cm

observacions

Al mateix document s'adjunta una declaracio de Rafaela Picalquera comprometent-se a redimir el violari mitjan?ant el pagament de les 8 lliures i 10 sous anuals. Al mateix temps fa una declaracio dels
Tornar al llistat

administracio