Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 270

data

1398 mar? 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Oller de Moia i Francisca, esposa de Berenguer Pla de Moia

tipologia

Sentencia

regest

Sentencia entre Jaume Oller de Moia i Francisca, esposa del difunt Berenguer Pla, paraire de llana de Moia i la seva filla Joana, sobre l'establiment d'una casa.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bonanat Santaman?. Arnau Guillem Oller. Bernat Pla de Moia.

poblacio

mides

Moia 57 x 46,5 cm

observacions

Document en catala
Tornar al llistat

administracio