Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 274

data

S.XV

dataTrasllat

NULL

actuants

Vicen? Ribes, prior del Monestir de Montserrat i Guillem Mas, pages d'Olesa de Montserrat.

tipologia

Establiment d'un mas

regest

Vicen? Ribes, prior del Monestir de Montserrat, estableix en emfiteusi a Guillem Mas, pages del mas Turo, el mas Santa Coloma d'Olesa de Montserrat, que es propietat del monestir. A canvi pagara 8 sous, les primicies i l

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Olesa de Montserrat 46,5 x 37 cm

observacions

"Al document s'especifica que en epoca de les grans mortaldats (pesta negra) el mas va quedar deshabitat passant a ser durant molts anys un mas ronec. Tambe s'especifica com el nou emfiteuta es un hom
Tornar al llistat

administracio