Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 932

data

1618 mar? 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Cuc, pages d'Angles

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Jaume Cuc, porpietari del mas Cuc d'Angles,en compliment de les ultimes disposicions testamentaries de la seva mare Magadalena, vidua de Damia Cuc, funda un aniversari a l'esglesia de Sant Miquel d'Angles. A tal fi llega

notari

Gaspar Armi, notari d'Angles

testimonis

Antoni Serra, rector d'Angles. Sebastia Demant, pages d'Amer

poblacio

mides

Angles 27 x 51,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio