Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 281

data

S.XV

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Caselles de Moia

tipologia

Sentencia

regest

Sentencia que obliga a permetre passar a Jaume Caselles de Moia pel cami public que va de l'Estany a Manresa amb bestiar gros, aixi com per les terres del mas Coromines a canvi d'un peatge en metal?lic

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 35 x 39,5 cm

observacions

Falten fragments de document per donar mes detalls. Document en catala-
Tornar al llistat

administracio