Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 309

data

1407 maig 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Casamitjana i Jaume Soler de Rodors

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Casamitjana de Rodors ven a Jaume Soler, rector de la parroquia de Sant Feliu de Rodors i administrador del benefici de Santa Maria de dita esglesia, un censal mort de 12 sous anuals de pensio

notari

Ramon Arguilagars

testimonis

Jaume Casagemes. Pere Altunell. Bernat Puigdomenech

poblacio

mides

Rodors 80 x 32,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio