Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 314

data

1409 febrer 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Padrer de Pineda, i Antoni Boigdevall

tipologia

Retorn de terres

regest

Joan Padrer, vei de Pineda, terme de Llagostera, retorna una feixa de terra a Antoni Boigdavall ubicada dins les possessions del seu mas. Aquesta feixa va ser pactada a canvi de 7 lliures que avui son retornades.

notari

Miquel Casanoves, notari de Llagostera

testimonis

Pere Oliver de Pararoll. Pere Esteve, carboner de Llagostera.

poblacio

mides

Llagostera 52 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio