Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 315

data

1409 gener 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Pujol, traginer, i Gabriel Prat de Moia

tipologia

Retorn de terres

regest

Arnau Pujol, traginer de Moia, i els seus retornen a Gabriel Prat, fill i hereu de Francesc Prat, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Bragadella de Moia

notari

Joan Targadell

testimonis

Bernat Pla. Perico Soler, teixidor. Tomas Ribes de Moia

poblacio

mides

Moia 43 x 38 cm

observacions

S'adjunta apoca. Aquesta pe?a de terra havia estat establerta per Francesc Prat a Arnau Pujol i carregava amb un cens de 9 dotzenes de blat i 2 sous que es pagaven al benefici de Sant Lloren? de l'esg
Tornar al llistat

administracio