Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 317

data

1410 mar? 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Pujol de Monistrol de Calders i Felicia Soler de Marfa

tipologia

Pagament de dot esponsalici

regest

Guillem Pujol de Monistrol de Calders reconeix a Felicia Soler de Marfa haver-li pagat 100 sous en concepte de dot esponsalici per la seva esposa Romia Soler.

notari

Guillem Marti, prevere de Monistrol de Calders

testimonis

Pere Marti de Dax i Joan Estrada de Calders.

poblacio

mides

Monistrol de Calders 17 x 15 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio