Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 318

data

1411 mar? 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Violant Soler, de Marfa i Ramon Otzet de Monistrol de Calders

tipologia

Pagament de deute

regest

Violant Soler, esposa de Feliu Soler de la parroquia de Sant Pere de Marfa retorna a Ramon Otzet de Monistrol de Calders les 34 lliures i 10 sous que aquest li va pagar en concepte de dot pel seu casament degut a la mort

notari

Pere Vilavendrell, rector de Sant Pere de Marfa

testimonis

Pon? Sala. Bartomeu Serramitjana de Moia

poblacio

mides

Marfa 41 x 44 cm

observacions

A partir d'aquest moment el mas Soler de Marfa queda lligat a la familia Colell de Balanya. Tot fa suposar que la germana de Feliu Soler (Maria) era casada amb Bartomeu Colell de Balanya.
Tornar al llistat

administracio