Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 330

data

1416 novembre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc d'Angles

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Reconeixement i nomenament amb plens poders per cobrar i fer pagaments de Pere Cuc d'Angles com a clavari de diversos termes i parroquies de la provincia de Girona.

notari

Bartomeu Graner, notari d'Hostalric

testimonis

Arnau Albinyach, tintorer. Joan Parull, hostaler d'Amer. Antoni Alemany. Antoni Ferrer d'Hostalric

poblacio

mides

Hostalric 43,5 x 32,5 cm

observacions

Entre d'altres poblacions son: Ma?anet de la Selva, Blanes, Sant Esteve de Palautordera. Sant Celoni. Hostalric, Angles. Palafolls etc..
Tornar al llistat

administracio