Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 936

data

1618 novembre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Alzina, paraire, hereu del mas Soler de Marfa

tipologia

Testament

regest

Testament de Joan Alzina, paraire, hereu i propietari del mas Soler de la parroquia de Sant Pere de Marfa

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Pere Toll. Jaume Llanes. Antoni Toll, Joan Pujades. Jaume Montbui. Nicolau Onyo. Pau Castara, paraires de llana de Moia

poblacio

mides

Moia i Sant Pere de Marfa 49,5 x 33 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio