Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 336

data

1420 desembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Quirze, mercader de Barcelona i Pere Bellarbre de Barcelona

tipologia

Presa de possessio

regest

Francesc Quirze, mercader de Barcelona, pren possessio d'un cens de 4 morabatins d'or establert sobre una pe?a de terra ubicada al Clot de Barcelona a Pere Belarbre, paraire de Barcelona.

notari

Francesc Barau, notari de Barcelona

testimonis

Bernat Prats, prevere i Marc Canyes, argenter de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 34,5 x 28 cm

observacions

Aquest cens ha estat llegat per Francesca, esposa de Pere Sgert de Barcelona al seu testament, i complint amb la voluntat del seu testament, sera llegat a l'esglesia de Moia per la celebracio d'un ani
Tornar al llistat

administracio