Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 340

data

1420 novembre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Quirze

tipologia

Donacio de rendes

regest

Francesc Quirze, mercader de Barcelona, com a executor del testament del seu avi Antoni Melia, ven a Benet Pla i Bernat Santaman?, preveres de Barcelona, executors del testament de la seva avia Francisca, un cens anual d

notari

Francesc Barau

testimonis

Jaume Font, teixidor i Pere Espital, paraire de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 53 x 65 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio