Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 376

data

1439 febrer 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Gispert de Magadins i Pere Bernat de Magadins

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Gispert de Magadins, originari del mas Inferior de Magadins, constitueix al seu germa Pere Bernat com a procurador seu en la venda de 4 masos familiars.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Berenguer Comas, prevere. Pere Joan Crespiera de Sant Pere de Ferrerons.

poblacio

mides

Moia 46,5 x 34 cm

observacions

Veure doc. 375. El mas Inferior de Magadins tambe es anomenat Poquet de Magadins.
Tornar al llistat

administracio