Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 359

data

1435 gener 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Andreu Puig, prevere de Castellter?ol i Antoni Comelles de Moia

tipologia

Sentencia

regest

Sentencia arbitral entre Andreu Puig, prevere beneficiat del benefici de Santa Maria i Sant Bartomeu de Castellter?ol i Antoni Comelles de Moia sobre els limits de les afrontacions d'una pe?a de terra anomenada La Parera

notari

Pere Joan Argemi ,notari de Moia

testimonis

Bernat Ginebreda, rector de Moia. Joan Cerverissa, prevere. Pere Bellsola. Gispert Pla de Moia.

poblacio

mides

Moia 63 x 5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio